Hotelli- ja ravintola-alan konsultointi

Kannattavuustutkimukset, markkinatutkimukset, tuotekehitys sekä johdon konsultointi, sparraus ja mentorointi   HPA

HoReCa-alan konsultointi

Kannattavuustutkimukset, markkinatutkimukset, tuotekehitys sekä johdon konsultointi, sparraus ja mentorointi

 

HPA Consulting Oy:n hotelli- ja ravintola-alalle suunnatut konsultointipalvelut ovat pitkälti räätälöityjä erityispalveluja, jotka perustuvat Hannu Pirilän pitkään kokemukseen alalta. Hannulla on lähes 20 vuoden kokemus hotelli- ja ravintola-alan esimies- ja johtotehtävissä sekä noin seitsemän vuoden kokemus alan konsultoinnin parissa. Erityisosaamisalueita ovat hotellihankkeiden kannattavuustutkimukset, markkinatutkimukset, tuotekehitys sekä ravintolajohdon sparraus ja mentorointi. Alla mainittujen esimerkkien lisäksi HPA Consulting Oy tuottaa myös asiakkaan toivomusten mukaisia yksilöityjä konsultaatiopalveluja.

Hotellikonsultointi ja hotellihankkeiden kannattavuustutkimukset

Hotellihankkeen kannattavuutta tutkittaessa selvitetään mm. suunniteltu toimintaympäristö kilpailijoineen, alueen vetovoimatekijöineen ja matkailijamäärineen sekä kartoitetaan markkina-alueen muut mahdolliset hankesuunnitelmat. Kerättyjen faktatietojen perusteella suunnitellulle hotellille laaditaan ennusteet keskihinnasta, käyttöasteesta, kassavirrasta sekä kaiken lopuksi lasketaan viisivuotisennuste tuloslaskelmasta. Kannattavuustutkimus ottaa myös kantaa suunniteltuihin tiloihin sekä niiden ja palveluiden tasoon.

Esimerkkejä toimitetuista kannattavuus- ja markkinatutkimuksista löydät täältä.

Markkinatutkimukset

Markkinatutkimus toimitetaan pitkälti samoilla periaatteilla kuin kannattavuustutkimuskin, mutta se ei anna ennustetta kassavirrasta, vaan antaa näkemyksen markkina-alueen nykytilasta sekä ennustaa suunnan, mihin markkina todennäköisesti on menossa. Markkinatutkimus ottaa kantaa siihen, minkä tyyppistä tarjontaa markkina-alueelle mahdollisesti voisi vielä mahtua.

Esimerkkejä toimitetuista kannattavuus- ja markkinatutkimuksista löydät täältä.

Ravintolakonsultointi ja tuotekehitys

HPA Consulting Oy tarjoaa prosessinjohtopalveluita erityisesti ravintoloiden tuotekehitykseen. Hannu Pirilällä on usean vuoden kokemus ruoka- ja juomatuotekehitystyön johtamisesta ravintolaketjuille. Tuotekehitystyön prosessinjohtopalvelun tarkoituksena on auttaa asiakasyritystä tuottamaan konseptinmukainen ruoka- ja juomatarjonta resepteineen ja myyntikatelaskelmineen. Tavoitteena on tuottaa ravintolalle ruoka- ja juomatuote, joka on asiakaslähtöinen, tuotannollisesti tehokkaasti toteutettava, raaka-ainehävikkiä minimoiva sekä luonnollisesti asiakaskunnalle erinomaisesti maistuva.

Johdon sparraus ja mentorointi

Yrityksen tai tulosyksikön johdon sparraus ja mentorointi on pitkälti keskustelunomaista toimintaa, jonka tarkoituksena on herättää kysymyksiä sekä löytää niihin vastauksia. Yhtenä tavoitteena voi esimerkiksi olla muuttaa ongelmat haasteiksi, haasteet tavoitteiksi sekä tavoitteet onnistumisiksi. Koko prosessi lähtee yleensä yritysjohdon visiosta ja sen saavuttamisesta. Joskus tuloksena voi olla vaikka täysin uusi liiketoimintasuunnitelma, joskus taas yksittäisen haasteen ratkaiseminen. Kuvittele, millaista olisi, jos sinulla olisi luotettava tuki apunasi tärkeitä päätöksi tehdessäsi!

Ota yhteyttä: hannu@hpaconsulting.fi tai 050-662 81