Yritysten kehitystyö

Yritysten kehitystyö   Luovuus ja sen hyödyntäminen toteutuksen asteelle on eräs

Yritysten kehitystyö

 

Luovuus ja sen hyödyntäminen toteutuksen asteelle on eräs yritystoiminnan haastavimmista osa-alueista. Miten saada luovat ideoijat toimimaan yhteistyössä ideoiden toimeenpanijoiden ja yhtä lailla tarpeellisten kriittisten tarkastelijoiden kanssa? Kuvittele, millaista olisi, jos tämä osa-alue sujuisi yrityksessäsi sulavasti ja hyvässä yhteishengessä!

Uuden luomista tai nykyisten toimintojen kehittämistä voidaan tarkastella pitkälti kolmen tarpeellisen osatekijän ja vaiheen kannalta:

  1. Luovuus ja ideointi

Ideoinnissa on erittäin tärkeää, että luovuutta ei rajoiteta millään lailla. Ideoiden on saatava pulputa vapaasti ilman tuomitsemisen pelkoa. Tämä tapahtuu parhaiten oikeassa tunnetilassa, jota voivat  edesauttaa mm. oikeanlainen ympäristö, oikeanlaiset ihmiset ja oikeanlainen ohjaus.

  1. Suunnittelu

Parhaimmat ideat tulee muokata toiminnalliseen muotoon. Loistavinkin idea menee hukkaan, mikäli siitä ei kyetä muodostamaan toimivaa suunnitelmaa, joka voitaisiin myös panna käytäntöön. Suunitteluvaihe vaatii erilaista lähestymistapaa ja asennoitumista kuin luomisprosessi. Eri toteutusvaihtoehtojen näkeminen ja toimintamallien hahmottaminen ovat ominaisuuksia, joita tästä vaiheesta vastaavat henkilöt muun muassa tarvitsevat.

  1. Kriittinen tarkastelu

On erittäin tärkeää, että ideoita ja toteutussuunnitelmia myös tarkastellaan kriittisesti. Tällä pyritään eliminoimaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen varsinaista täytäntöönpanoa. Kriittisiltä tarkastelijoilta vaaditaan puolestaan jälleen erilaista suhtautumistapaa ja toimintaympäristöä kuin  ideoijilta ja suunnittelijoilta. Oikein toteutetun kriittisen tarkastelun avulla voidaan usein säästää huomattavia summia rahaa sekä muita resursseja yrityksen kehitystyön yhteydessä.

Jotta yrityksen kehitystyö sujuisi jouhevasti ja saavuttaisi parhaan mahdollisen lopputuloksen mahdollisimman nopealla aikataululla, on tärkeää, että eri vaiheet toteutetaan mahdollisimman kitkattomasti ja hyvässä, rakentavassa hengessä.

Eräs parhaimpia mallinnettuja luomisprosesseja on niin kutsuttu Disneyn luomisprosessi, jota Disney-yhtiöt käyttävät mm. luodessaan uusia elokuviaan. Tämä prosessi on mallinnettu ja siitä on kehitetty NLP:n avulla selkeä strategia. Kyseisen strategian avulla monet yritykset ovat eri puolilla maailmaa saaneet aikaiseksi erinomaisia uusia ratkaisuja ja säästäneet jopa miljoonia euroja aikaisempiin toimintamalleihinsa verrattuna.

Yllä esitellyn lisäksi voidaan NLP:n avulla lisäksi ratkaista monia kehitystyön eri osa-alueita tuomalla niihin tehokkuutta ja varmistamalla muun muassa, että oikean tyyppiset ihmiset tekevät heille parhaiten sopivia työtehtäviä. Tässä auttaa myös eräs HPA Consultingin erittäin tehokas työkalu, LAB Profile.