Visio ja sen merkitys

Visio ja sen merkitys “Visio on unelma, jolla on aikataulu” Visio

Visio

Visio ja sen merkitys

“Visio on unelma, jolla on aikataulu”

Visio on äärimmäisen tärkeä yrityksiä ja ihmisiä ohjaava tekijä. Ilman selkeää visiota siitä, mitä halutaan saavuttaa, niin yritykset kuin ihmisetkin tuhlaavat suuria määriä resurssejaan sellaisten asioiden tekemiseen, jotka eivät vie kohti niitä kaikkein palkitsevimpia asioita. Kuvittele, millaista olisi, jos sinä ja kaikki yrityksesi työntekijät työskentelisitte yhteisen vision saavuttamiseksi.

”Jo kauan on tiedetty, että henkilöt, jotka yltävät uskomattomiin saavutuksiin omalla alallaan ovat tarkkaan selvillä omista tavoitteistaan… Monet meistä eivät vain ajattele tavoitteitaan kovin selkeiksi vaan ne ovat luonteeltaan epämääräisiä ja joskus toiveita ja haaveita, joille ei ole laadittu sen kummempia toteuttamissuunnitelmia tai aikatauluja.” – Terttu Grönfors & Trygve Roos

Vision luominen ja sen toteuttaminen on hyvä jakaa neljään eri osatekijään:

  1. Vision luominen
  2. Vision tarkoituksen määrittäminen
  3. Tavoitteiden asettelu
  4. Toiminta vision saavuttamiseksi

Kaikkiin näihin osatekijöihin on olemassa selkeitä ja toimivia toimintamalleja ja tekniikoita, jotka tekevät usein niin vaikealta kuulostavasta prosessista yllättävän helpon ja ennen kaikkea mielenkiintoisen, innostavan ja äärimmäisen hyödyllisen. Kysymys on lähinnä siitä, kuinka nopeasti sinä haluat saada aikaan niitä tuloksia, jotka saavat sinut ja työntekijäsi todella innostumaan työstänne?

”Ei vaadi yhtään enempää ponnistelua tähdätä korkealle elämässä, kuin mitä vaaditaan hyväksyä kurjuutta ja köyhyyttä.” – Napoleon Hill

Kysy siis itseltäsi: teettekö sinä ja henkilökuntasi oikeita asioita? Meillä kaikilla on käytettävissämme sama määrä aikaa. Menestyjät vain käyttävät aikansa oikein, tekemällä juuri niitä asioita, jotka vievät kohti juuri niitä tavoitteita, joilla on todellista merkitystä.

”Kun olet muuttanut visiotasi alat muuttaa olosuhteita.” – Raymond Holliwell

”Mitä oikeasti haluat? Suurin osa ihmisistä tyytyy siihen, mitä he ajattelevat voivansa saada.” – Bob Proctor

Lue Hannu Pirilän blogikirjoitukset ”Vision merkitys yritystoiminnassa” sekä Visio, tavoitteet ja niiden tarkoitus.

Visiota ja tavoitteita, muun muassa, käsittelee myös Hannu Pirilän kirjoittama Itsensä kehittämisen, menestyksen ja onnellisuuden pieni e-kirja.